Vakken

Jaar 3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 3 3
Informatica* 1*
Artistieke vorming 1
Economie 6 6
Mens en samenleving 1
Ondernemen & IT 1 2
Keuzepakket 2
*CLIL-traject mogelijk

Bedrijfswetenschappen

Een richting voor jou?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

(Deze studierichting wordt vanaf 1/9/2023 niet meer aangeboden in het 3de jaar)

 • Je hebt een uitgesproken interesse voor het bedrijfsleven.
 • Je bent geboeid door economische thema’s in de actualiteit.
 • Je gaat nauwkeurig en zorgvuldig aan de slag met economische data.
 • Je hebt aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.
 • Je kan logisch en kritisch redeneren en snel verbanden leggen. Zo jongleer jij met de economische leerstof.
 • Je kiest voor een studierichting die voorbereidt op een specifieke economische bacheloropleiding zoals Bedrijfsmanagement of Office management.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert over het bedrijfsleven en hoe een onderneming werkt.
 • Je verdiept je in de economische groei, export, winst en omzet, arbeidsmarkt en boekhouden.
 • Je brengt de leerstof in de praktijk tijdens bedrijfsbezoeken.
 • Je krijgt een extra pakket Ondernemen & IT aangeboden.
 • Je volgt een pakket van 6 uur economie en 4 uur wiskunde.
 • In het 3de jaar kan je ervoor kiezen om het vak informatica te volgen in het Engels.
 • In het 4de jaar kan je kiezen voor een extra pakket Duits, STEM, sport of Mensana.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (de opvolger van onze huidige studierichting Boekhouden-informatica).