Vakken

3de 4de
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1* 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Sport 2 2
Wiskunde 5 5
* CLIL-traject mogelijk

Wetenschappen – optie sport

Een richting voor jou?

 • Je bent mateloos gefascineerd door de omgeving waarin je leeft.
 • Je wil de werkelijkheid via vakken als biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde helemaal doorgronden.
 • Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je graag vast in het zoeken naar oplossingen van vraagstukken en oefeningen.
 • Je hebt aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.
 • Je bent sportief en wil je fysieke grenzen verleggen.
 • Je coacht en organiseert graag sportactiviteiten.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert onderzoeksmateriaal kritisch analyseren en evalueren: je ziet en herkent een probleem.
 • Je leert de wetenschappelijke onderzoeksmethode toepassen.
 • Je voert proefjes en experimenten uit in een wetenschappelijk labo.
 • Er staat voor jou een stevig pakket van 5 uur wiskunde op het programma.
 • In de optie sport komen disciplines aan bod zoals bijvoorbeeld zwemmen en tennis.

Kiezen voor de optie sport is een excellente voorbereiding op een studierichting met minimum 6 uur wiskunde in combinatie met een seminarie sport in de 3de graad.terug naar studieaanbod