Info 1 september 2020

 • 26 augustus 2020
 • 1ste jaar
 • 2de jaar
 • 3de jaar
 • 4de jaar
 • 5de jaar
 • 6de jaar

We geven jullie graag alle informatie, afspraken en maatregelen op een rijtje voor de start van het schooljaar.

Je kan deze volledige communicatie ook downloaden in de vorm van een pdf-bestand:

Beste ouders
Beste leerlingen

We hopen dat iedereen genoten heeft van een ontspannende zomervakantie en klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar.
Het schoolbestuur én alle personeelsleden van onze KITOS-scholen kijken er enorm naar uit om alle leerlingen op 1 september (terug) te verwelkomen. We bezorgen jullie graag de communicatie vanuit ons schoolbestuur. Hieronder vinden jullie:

De eerste weken van het schooljaar zetten we alles in het werk om de cognitieve, sociale en emotionele situatie van onze leerlingen in kaart te brengen. Dit past volledig binnen onze visie ‘de leerling staat centraal’. Pas als we weten waar elke individuele leerling staat in het cognitieve en emotionele leerproces, weten we wat die leerling en een klasgroep nodig zal hebben. Het is een speerpunt van onze leerlingenbegeleiding.
Gewoon zal het nieuwe schooljaar helaas nog niet zijn. De coronamaatregelen zullen het verdere verloop bepalen.


We hebben de voorbije dagen de draaiboeken van de overheid goed bestudeerd en toegepast op de eigen scholen. Onze overkoepelende KITOS-preventiedienst maakte samen met bestuurders, de directies, het CPBW, het lokaal overlegcomité en externe deskundigen een algemene risicoanalyse, die verder verfijnd is per school en per elke unieke schoollocatie.
Op basis van deze risicoanalyse, de geformuleerde adviezen, onze pedagogische visie, onze aandacht voor kwaliteitsvol leren en het sociale welbevinden van onze leerlingen én personeelsleden kwamen we tot een aantal beslissingen en noodzakelijke maatregelen. Deze beslissingen kunnen veranderen naargelang de pandemische kleurcode waarin het onderwijs zich bevindt. Wij zullen hierover dan snel communiceren.

Vzw KITOS stelt deze uitgangspunten als basis:

Alle scholen starten op 1 september in code geel. Het schoolbestuur hoopt dat code geel zo lang mogelijk van kracht kan blijven. We rekenen daarvoor op de burgerzin van al onze leerlingen, hun ouders, onze personeelsleden, onze leveranciers … en iedereen in de samenleving. Als iedereen de basisregels volgt, komen we er!

De basisafspraken voor alle KITOS- scholen

Ben je tussen 18 en 31 augustus 2020 teruggekeerd uit een land of regio met code rood of oranje?

Terugkomst uit gebied met code oranje

 • Neem contact op met je huisarts om je te laten testen. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen! Bij afwezigheid, verwittig je de school en bezorg je een doktersattest.
 • Indien de test negatief is, kan je naar school komen.

Terugkomst uit gebied met code rood

 • Je bent wettelijk verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan en je te laten testen. Neem dus onmiddellijk contact op met je huisarts.
 • Onze scholen kunnen leerlingen naar huis terugsturen die niet in quarantaine gegaan zijn.

Wie symptomen van covid-19 vertoont, blijft thuis en contacteert de huisarts.

Ziek op school

Wie ziek wordt op school, wordt afzonderlijk opgevangen in het EHBO-lokaal A06 en dient zo snel mogelijk door de ouders opgehaald te worden. Je neemt contact op met de huisarts, die zal beslissen of je getest moet worden. De contactopspoorders contacteren het CLB als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen. 

Besmetting in het gezin

Is iemand van het gezin besmet met corona? Dan moet je 14 dagen thuisblijven (quarantaine). Je volgt de richtlijnen van de contactopspoorders op. Je verwittigt de school en bezorgt een doktersattest.

Behoor je als leerling tot een risicogroep?

Neem contact op met je behandelende arts en met je directie.
Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep? Dan is er geen reden om thuis te blijven, tenzij de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt.

Begroeten

Begroeten gebeurt met een zwaai en niet door het geven van een hand en/of een zoen.

Gebruik een papieren zakdoekje als je moet hoesten, niezen of snuiten.

Gooi dit dan weg in een vuilbak. Hoesten of niezen kan ook in de binnenkant van de elleboog, of
in je mondmasker.

Handhygiëne

Handhygiëne is uiterst belangrijk. Was regelmatig de handen met water en zeep. Bij aankomst op school ontsmet je je handen (alcoholgel). Je zal dit doorheen de lesdag regelmatig herhalen. Volg de instructies die op school uithangen.

Afstand

Houd voldoende afstand (minimaal 1.5 meter).

Code geel betekent:

Praktische afspraken voor College Hagelstein op 1 september 2020

Op 1 september worden onze leerlingen volgens deze planning op school verwacht:

We ontvangen onze leerlingen op de speelplaats en vragen dat ze niet in de gebouwen rondlopen. Vrij bewegen in de gebouwen is niet toegestaan volgens de coronamaatregelen. Dit betekent ook dat er dit schooljaar geen lockers kunnen gebruikt worden.

Op 1 september zal er voor elke leerling een boekenpakket klaarliggen in de klas. Breng een stevige draagtas/rugzak mee om de boeken mee naar huis te kunnen nemen.

Het schoolrestaurant zal voorlopig niet geopend zijn. Leerlingen brengen zelf hun lunchpakket mee.

Er geldt een algemeen samenscholingsverbod. Daardoor kunnen onze 6de jaars voorlopig op vrijdag de school tijdens de middag niet verlaten.

Er mogen voorlopig geen buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. Dit betekent helaas dat onze 1ste jaars niet op onthaaldagen kunnen vertrekken naar Merkenveld. De tweedaagse naar Tongerlo voor onze 3de jaars gaat ook niet door. De sportdag die voorzien was op vrijdag 4 september voor de andere jaren wordt geannuleerd. Zij hebben op vrijdag les.

De leerlingen dragen binnen in de schoolgebouwen steeds een mondmasker. Tijdens de (lunch)pauze, buiten en tijdens sportactiviteiten hoeft dit niet. Leerlingen zorgen zelf voor een mondmasker. Mondmasker vergeten? Je haalt een (wegwerp)mondmasker op aan het secretariaat. Er zal hiervoor €1 worden aangerekend via de schoolrekening.

Specifiek voor onze 1ste jaars:

Belangrijk voor de busgebruikers van lijn 528:

Omwille van werken in de Leemanstraat zal de schoolbus 528 Waver scholen – Putte Peulis – Bonheiden – Mechelen vanaf 1 september dit jaar tot vermoedelijk einde van het schooljaar onderstaande omleiding moeten volgen.

Volgende haltes zullen niet bediend kunnen worden:

Vervanghaltes:

Geniet nog van de laatste vakantieweek, we zien jullie graag terug op 1 september!