Laptopproject

We kiezen bewust voor diverse vormen van technologie en een eigen laptop . We zetten in op mediawijsheid, om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op de wereld van morgen.

Waarom een laptopproject?

De coronacrisis heeft de digitalisering van onze maatschappij in een ijltempo doen versnellen. Onze scholengroep vzw KITOS staat voor innovatief, kwaliteitsvol en uitdagend onderwijs. Daarom besliste het schoolbestuur samen met de directies van de secundaire scholen dat een snellere en kwaliteitsvolle uitrol van een gezamenlijk laptopproject onontbeerlijk was.

Het laptopproject biedt een meerwaarde op drie domeinen:

 • Meerwaarde voor de ontwikkeling van de jongere:
  • Werken aan mediawijsheid.
  • Werken aan logisch en flexibel redeneren, en dus aan de 21ste-eeuwse vaardigheden waarmee onze jongeren moeten leren jongleren.
 • Meerwaarde – in de klaspraktijk – voor het onderwijsleerproces:
  • Als didactisch middel, bijvoorbeeld presenteren, digitale leeromgeving, simulaties, meetinstrumenten, aansturen 
   van apparatuur, teken- en rekensoftware e.a.
  • Als hulp bij differentiatie en het werken op maat voor elke leerling.
  • Als ondersteunende software voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Als hulp bij evalueren, vastleggen en inzichtelijk maken van leerresultaten, feedback op maat geven.
  • Bij toekomstige nieuwe werkvormen via education technology.
 • Meerwaarde thuis:
  • Demofilms of – lessen thuis bekijken zodat er tijd vrijkomt om moeilijkere delen van de leerstof uitvoeriger inde klas te behandelen.
  • Thuis samenwerken aan oefeningen met andere leerlingen (de 
   fysieke afstand is geen beperking meer).
  • Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken worden waardoor leerlingen thuis beter kunnen oefenen en zo het eigen leerproces kunnen sturen.

Voordelen van een eigen laptop voor elke leerling

 • Een eigen laptop is een geschikt leer- en werkmiddel om de 21ste-eeuwse digitale vaardigheden teverwerven en in te oefenen. Leerlingen leren zelfstandig problemen analyseren, oplossen en gaan(inter)actief aan het werk.
 • Scholen kunnen meer werken aan mediawijsheid en digitale geletterdheid.
 • De laptop is altijd ter beschikking, ook voor korte en flexibele leermomenten in de klas én thuis.
 • Leerlingen ontdekken zelfstandig een manier van werken die bij hen past.
 • Leraren kunnen als coach beter differentiëren, al dan niet via onderwijstechnologie. Ze kunnen de digitale leer-kracht van de leerling versterken. Elke leerling kan over zijn eigen lat springen.
 • VZW KITOS werkt aan gelijke onderwijskansen op school en thuis. Iedereen heeft dezelfde kansen om te leren,met up-to-date-materiaal.
 • Het toestel kan je thuis en in je vrije tijd gebruiken. De laptop wordt niet op school bewaard.

Schooljaar 2021-2022: start in het 1ste, 3de  en 5de jaar!

Vanuit de overheid werd de Digisprong gelanceerd: een eenmalige financiering door de overheid om gespreid over 2 schooljaren alle leerlingen van het secundair onderwijs van een laptop te voorzien.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten bijgevolg alle secundaire KITOS-scholen met de uitrol van een laptopproject zodat in het schooljaar 2022-2023 alle leerlingen over een eigen   laptop kunnen beschikken. 

Timing: (Onder voorbehoud van de levering van laptops door de leveranciers)

Schooljaar 2021-2022:

 • 01 september 2021: start 3de jaar
 • Na Kerstvakantie: start 1ste jaar
 • Na Krokusvakantie: start 5de jaar

Schooljaar 2022-2023:

 • Leerlingen van 1ste, 3de en 5de jaar, die al een laptop hebben, nemen de laptop mee naar het 2de, 4de en 6de jaar
 • Leerlingen die starten in het 1ste , 3de en 5de jaar starten met een laptop in september

Leerlingen zullen tijdens hun schoolloopbaan op onze school over hetzelfde toestel kunnen beschikken gedurende minimum 4 schooljaren, ook tijdens de schoolvakanties.

Het schooltoestel

De KITOS-ICT-dienst boog zich de voorbije maanden over het hoe en waarom van de toestellen op de markt en de bijhorende randvoorwaarden. 

Het toestel voldoet aan de eisen van een ‘business’-model. Dit betekent dat de laptops geschikt zijn voor intensief gebruik en veelvuldig vervoer van en naar de school. De batterij gaat een volledige schooldag (6 uur) mee.

ModelHP Probook 445 G8
ProcessorRyzen 3 5400U (4core +tsm, 2,6Ghz, 4Ghz boost, 15w tdp)
Scherm14 inch FHD (1920×1080) Anti-Glare LED UWVA 250
GPUOnboard vega 7nm, 6CU max 1,6Ghz
SSD256GB PCIe NVMe Value Solid State Drive
Video uitgangHDMI 1.4b
Wlan adapterIntel Wi-Fi 6 AX200 (2×2)
 USB3 x USB-A 5Gbps (USB3.2 Gen 1); 1 x USB-C 10GBps(USB3.2 Gen 2,power, DP)
Batterij3 Cell 45 WHr Long Life
Gewicht1,38 kg
Prijs12,00 euro per schooljaar voor verzekering, service en onderhoud
Waarborg100,00 euro eenmalig te betalen bij de levering van de laptop
EigenaarDe school
HuurovereenkomstTussen de school en de gebruiker wordt een gebruikersovereenkomst afgesloten
InbegrepenGebruiksklaar toestel met batterij, oplader en laptophoes.

Alle schoolsoftware voorgeïnstalleerd.

Garantie en onderhoudscontract gedurende 4 jaar,

ook voor de batterij en tijdens de vakanties.

Accidental damage

Diefstalverzekering

Hier vind je een antwoord op veelgestelde vragen:

 • Vervangt deze laptop alle boeken en cursussen?

  Nee. Elke leraar heeft de autonomie om te kiezen voor het beste pedagogische leermiddel. Wij trekken voluit de kaart van “blended learning”. Dit betekent dat we altijd kiezen voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. We proberen om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelenzal je niet meer moeten kopen.

  Denk hierbij aan een atlas, woordenboeken, bijbel, grafisch rekenmachine enz.

  Het betekent niet dat alle cursussen en handboeken zullen wegvallen. Sommige zal je nog wel moeten kopen of huren. Cursussen die de school of leraar zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het laptopproject heeft niet de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen.

 • Wordt de laptop elk lesuur gebruikt?

  Nee. We gebruiken de laptop als dit het leerproces verrijkt en als het bijdraagt aan het ontwikkelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit hoeft niet altijd of elk lesuur te zijn. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd.

 • Mag ik een eigen laptop meebrengen?

  Nee. Elke leerling werkt met de laptop die de school ter beschikking stelt.

 • Ben ik verplicht om mee in te stappen in dit laptopproject?

  Ja. Alle leerlingen die wensen school te lopen in College Hagelstein, moeten akkoord gaan met het schoolreglement waarin de ondertekening van de gebruiksovereenkomst is opgenomen. Elke leerling is bij inschrijving op de hoogte van de verplichte deelname aan het laptopproject. Het gebruik van de laptops maakt deel uit van ons pedagogisch project.

 • Investeert de school dan zelf nog in extra laptops, iPads en andere digitale leermiddelen?

  Ja. Er zal door de school blijvend geïnvesteerd worden in netwerkbeveiliging en in de uitbreiding van onze ICT-infrastructuur zoals het WIFI-netwerk, digitale schermen, projectiemogelijkheden …

 • Waarom kiezen jullie voor laptops en niet voor iPads?

  Laptops hebben meer didactische mogelijkheden dan iPads en er kunnen meer programma’s op worden geïnstalleerd. Laptops beschikken ook standaard over een klavier, een groter scherm en verschillende aansluitingen. Een laptop biedt meer verwerkingsmogelijkheden dan een iPad. Het prijsverschil tussen de laptop die de school aanbiedt en een iPad metdezelfde mogelijkheden is zeer klein en niet in verhouding met de meerwaarde die de laptop biedt.

 • Hoe verloopt de betaling?

  De jaarlijkse kostenbijdrage en de eenmalige waarborg worden verrekend via de schoolrekening.

 • Wat valt er onder de garantie?

  In de jaarlijkse kostenbijdrage zit een “next business day on site garantie” inbegrepen. Dit betekent dat de werkdag volgend op de melding van het probleem een technieker ter plaatse komt om een herstelling uit te voeren (op school of bij deleerling thuis tijdens schoolvakanties). In de praktijk betekent dit dat het probleem, indien het onder de garantie valt, binnen de 2 dagen is opgelost. Tijdens de duur van de herstelling krijgt de leerling een vervangtoestel ter beschikking. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes verwittigen de ouders rechtstreeks de leverancier en wordt de herstelling aan huis gedaan.

  Batterijen die minder dan 70% van hun normale prestaties leveren, worden gedurende de garantieperiode vervangen.

  Batterijen die minder dan 70% van hun normale prestaties leveren, worden gedurende de garantieperiode van 4 jaar gratis vervangen.

 • Wat is het verschil tussen een defect binnen of buiten de garantie?
  • Een defect binnen de garantie betekent schade die is opgetreden als gevolg van normaal gebruik van de laptop enschade die dus niet kan worden toegeschreven aan externe
  • Een defect buiten de garantie is de zogeheten ‘accidental damage’. Dit is schade als gevolg van externe factorenzoals bijvoorbeeld een val, vochtschade, vandalisme ….
 • Wat als mijn laptop stuk is of niet goed meer werkt?

  Je meldt dit aan de balie op het ICT-secretariaat. Ze helpen je zo snel mogelijk verder en voorzien een vervangtoestel indien nodig.

 • Wat als mijn laptop wordt gestolen?

  Het toestel is verzekerd tegen diefstal, een franchise zal je zelf moeten betalen. Voorwaarde is dat de diefstal buiten de school heeft plaatsgevonden én dat er een proces-verbaal van de politie kan voorgelegd worden (diefstal met braaksporen of onder bedreiging). Diefstal op school wordt dus niet gedekt, ook niet als bijvoorbeeld je locker werd opengebroken.

 • Mag ik mijn laptop in mijn locker laten zitten?

  Je neemt je laptop elke dag mee naar huis. We veronderstellen immers dat je de laptop nodig hebt voor je huiswerk.Bovendien dien je de laptop elke avond op te laden voor de volgende schooldag, en dat kan niet in je locker. Je laptop opladen op school kan niet!

 • Wat als ik later op het schooljaar start op College Hagelstein?

  De school voorziet een laptop voor elke leerling die inschrijft in een jaar waar het laptopproject is gestart.

 • Kan ik zelf een laptop aankopen via de school?

  Nee. Enkel de school kan laptops aankopen. De school heeft hiervoor een contract afgesloten dat enkel kan aangewend worden voor schoolaankopen. De school verkoopt geen laptops door aan particulieren.

 • Welke software staat er op de laptop?

  Windows 10 en Office 365 staan op elke laptop geïnstalleerd bij levering. Verder zal het basispakket geïnstalleerd zijn dat de school didactisch vereist. Ook de nodige antivirussoftware zit mee in het pakket.

 • Kan ik zelf eigen software op de laptop plaatsen?

  Nee. Privégebruik van de schoollaptop is niet toegestaan. Eigen software installeren mag dus ook niet, o.a. ook om veiligheidsredenen m.b.t. het schoolnetwerk.

 • Wie is de beheerder van de laptops?

  De school beheert het toestel van de leerling. Alle toestellen worden in een centraal beheersysteem ingebracht. Via het schoolbeheer kan de school updates installeren, de toestellen opnieuw configureren of herinstalleren bij problemen.

 • Waar bewaar ik mijn bestanden en hoe verloopt de back-up?

  Om te vermijden dat je bestanden verloren gaan bij een defect aan de laptop, bewaar je je bestanden via Onedrive die automatisch zorgt voor back-ups. We leren leerlingen werken met Onedrive.

 • Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops?

  Nee. Leerlingen laden hun laptop thuis op. De toestellen beschikken over een batterij die een hele schooldag meegaat.Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen opgeladen worden of dat de school oplaadpunten voorziet.

 • Kan de laptop gebruikt worden bij toetsen of examens?

  Ja. De beslissing ligt bij de vakleraar of de school.

 • Waar kan ik mijn laptop bewaren tijdens pauzes of de les L.O.?

  Je kan een locker huren om je laptop in op te bergen. Je laat de laptop nooit zonder toezicht achter.

 • Hoe vervoer ik mijn laptop?

  Je gebruikt altijd de bijgeleverde laptophoes en vervoert de laptop in een stevige schooltas of rugzak. Schade door een val betekent dat je altijd een franchisekost zal moeten betalen. Dit kan je vermijden door goed zorg te dragen voor je laptop.