Wie is wie

Heel wat mensen zetten zich dagelijks meer dan 100% in om onze school aangenaam, leerrijk en boeiend te maken!

Directie

  • Veerle Deprins Directeur schoolorganisatie
  • Katrien Goetelen Directeur algemeen en pedagogisch beleid

Coördinatoren

  • Kathleen De Winter Pedagogisch coördinator 1ste graad
  • Evelien Smets Pedagogisch coördinator 2de graad
  • Natascha Knegtel Pedagogisch coördinator 3de graad
  • Liesbet Bastiaens Zorgcoördinator
  • Mathijs Gregoir ICT-coördinator
  • Caroline Van Woensel Coördinator schoolorganisatie

Schoolteam

Klassenleraar
Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is de klassenleraar die de leerlingen van zijn klas coacht en aanmoedigt.

Pedagogische graadcoördinatoren
Elke pedagogisch graadcoördinator werkt nauw samen met de directie, de klassenleraren en de leerlingenbegeleiders. Ze zijn de eindverantwoordelijke van hun graad.

Directie
De directie geeft leiding en richting aan de school in samenwerking met alle leden van het schoolteam.

Bij wie kan ik terecht?

lees meer

Het ganse schoolteam staat voor jou klaar!

Leerlingenraad

We proberen allemaal samen te sleutelen aan een aangenaam schoolklimaat. Onze enthousiaste en actieve leerlingenraad draagt hiertoe graag zijn steentje bij.

De leerlingenraad organiseert tal van leuke activiteiten die het schoolleven van alle leerlingen nog bruisender maken. Denk maar aan een Halloween-dag, een ijsjesverkoop in de zomer, Sinterklaas in de klas, paaseitjes rapen enzovoort.

Via de vergaderingen drukken ze ook hun stempel op het schoolbeleid. Dankzij de leerlingenraad zijn er nu voldoende zitbanken en sportmogelijkheden op beide speelplaatsen, zijn er lockerkastjes, is er sportstudie en werd er een vijver aangelegd. Slechts een greep uit de vele realisaties die tot stand kwamen onder impuls van de leerlingenraad!

 

Ontdek de leerlingenraad!

lees meer

Onze leerlingen laten hun stem horen in de leerlingenraad.

Ouderraad

Als ouders kozen we bewust voor het opvoedingsproject van College Hagelstein. Als ouderraad wensen we een representatieve vertegenwoordiging van ouders te vormen die mee willen denken, praten en samenwerken op een constructieve manier en in open dialoog met de directie en het schoolteam. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door op de vergaderingen aanwezig te zijn of door mee te helpen in losse activiteiten. In de ouderraad wordt elke inbreng geapprecieerd!

De ouderraad kan meedenken over o.a. het schoolreglement,  de communicatie tussen ouders en school enz. We proberen een klankbord en spreekbuis te zijn van alle ouders.

De ouderraad organiseert jaarlijks ook een thema-avond over verschillende onderwerpen.

Omdat veiligheid ons allen nauw aan het hart ligt participeren we ook aan de fluo-actie van de school. Sinds enkele jaren krijgen alle eerstejaars een fluorescerende rugzakhoes aangeboden van de ouderraad tijdens de verkeersdag.

 

 

Wie zijn we en wat doen we?

lees meer

Onze ouders zijn van harte welkom in de ouderraad!