Visie

College Hagelstein, gelegen in een groene omgeving, is een warme school waar authenticiteit voorop staat. Elke leerling kan zichzelf zijn in een positieve en aangename sfeer. In onze school staat het welbevinden centraal en gaan we voor een persoonlijke aanpak die gericht is op elk individu en zijn of haar plaats in de groep. De […]

College Hagelstein, gelegen in een groene omgeving, is een warme school waar authenticiteit voorop staat. Elke leerling kan zichzelf zijn in een positieve en aangename sfeer. In onze school staat het welbevinden centraal en gaan we voor een persoonlijke aanpak die gericht is op elk individu en zijn of haar plaats in de groep.

De kleinschaligheid en het laagdrempelige contact tussen schoolteam, leerlingen en ouders zijn kenmerkend voor College Hagelstein. Openheid, verbondenheid en betrokkenheid zijn kernwaarden van onze school. College Hagelstein staat voor een participatieve en lerende organisatie die streeft naar gedragen besluitvorming en luistert naar de stem van alle betrokken partners.

Vanuit onze christelijke visie gaan we respectvol met elkaar om en waarderen we de kansen die ons worden geboden. College Hagelstein wil een veilige omgeving zijn waar iedereen een eigen persoonlijkheid mag ontplooien en waar je mag leren uit fouten. We investeren in de toekomst van onze leerlingen met aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming en het ontwikkelen van talenten.

College Hagelstein is een sociaal ge├źngageerde school en draagt zo haar steentje bij aan onze maatschappij. Leerlingen leren om met een brede en open blik naar de wereld te kijken. Op die manier verwerven ze een betekenisvolle plaats in de innovatieve en snel evoluerende maatschappij.

College Hagelstein is een doorstroomschool die leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs. Kennis is de basis van waaruit aan competenties wordt gewerkt. In projecten en vakken krijgen leerlingen de kans om de transfer te maken tussen verschillende vakken, maar ook tussen theorie en praktijk.

College Hagelstein wil de flexibiliteit van onze leerlingen ten aanzien van verandering waarborgen. Daarom kiezen we bewust voor diverse leermethoden. Op die manier helpen we leerlingen om zelf de leerstrategie te vinden die het best bij hun persoonlijkheid en mogelijkheden aansluit.  Zo wordt het geloof in het eigen kunnen versterkt.

De leraar neemt vooral een inspirerende en begeleidende rol op om onze leerlingen te stimuleren hun eigen leerproces in handen te nemen. De leraar begeleidt in het kritisch verwerken van informatie; hij is de expert en spoort aan om kennis diepgaand en verregaand te verwerken. De leraar begeleidt elke leerling in het verwerven van competenties gestoeld op kennis.

De persoonlijke leergroei van elke leerling staat centraal. De lat ligt hoog om op die manier het leervermogen te maximaliseren. We willen elke leerling uitdagen en motiveren om levenslang te leren. Vanuit de overtuiging dat iedereen kan leren geloven we erin dat elke leerling zijn eigen ontwikkeling kan vormgeven en bijsturen. De school reikt leerstrategie├źn aan om dat te kunnen realiseren.