Opvoedingsproject

De paters Passionisten, de stichters van College Hagelstein, legden de nadruk op waarden als liefde, geloof, hoop, kracht, betrokkenheid, kansen geven, inzet en opkomen voor zwakkeren.


Wij willen deze PASSIE VOOR ANDEREN gestalte geven in de zorg voor elkaar en in onze aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming van elke jongere die ons wordt toevertrouwd.


Liefde en zorg voor elke leerling staan centraal, zodat iedereen zich goed kan voelen op onze school. Sterke begeleiding op menselijk en pedagogisch vlak gaat geleidelijk aan over in een groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Dit proces is gebaseerd op een positieve en persoonlijke aanpak en duidelijke grenzen.
We brengen onze leerlingen zelfkennis bij en het inzicht dat je leert uit successen en uit fouten.

We ontdekken en ontwikkelen ieders talenten zodat het zelfvertrouwen kan groeien.

Van iedereen, zowel leerlingen, ouders, leraren als directie, verwachten we dat ze overleg plegen met elkaar, samenwerken en anderen respecteren in hun denken en handelen.
Het diploma dat College Hagelstein aflevert is een sterk paspoort voor de toekomst.