Saved by the Bell

  • 18 september 2020
  • 1ste jaar
  • 2de jaar
  • 3de jaar
  • 4de jaar
  • 5de jaar
  • 6de jaar

College Hagelstein laat haar schoolbel luiden voor het recht op goed onderwijs.

Ook dit jaar luiden honderden scholen in het hele land op maandag 5 oktober de schoolbel extra veel en lang.

Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ’s avonds de bel klinkt. Maar wereldwijd horen meer dan 258 miljoen kinderen en jongeren de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Om allerlei redenen kunnen die kinderen niet naar school gaan. Nochtans is goed onderwijs dé hefboom voor ontwikkeling.

Daarom vraagt Studio Globo aan alle scholen om op 5 oktober de schoolbel extra te laten rinkelen. Dat is de symbolische actie Saved by the bell.

Saved by the bell is ook gekoppeld aan de Internationale dag van de Leerkracht. We zetten niet alleen onze eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) vraagt men wereldwijd meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Met Saved by the bell willen we de politici en beleidsmakers herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals) te realiseren tegen 2030.

Vorig jaar deden 500 scholen mee; goed voor zo’n 140.000 leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten. Ook in het buitenland klinkt er meer en meer belgeluid voor het recht op goed onderwijs.

Ook College Hagelstein sluit bij de actie aan. Om Saved by the bell zichtbaar en hoorbaar te maken, zal de schoolbel op maandag 5 oktober extra lang rinkelen.

Meer info over de actie vinden jullie op deze website.