Zeg het hen zelf!

  • 1 juni 2021
  • 5de jaar

Oskar Bonte en Nicolas Lenz uit 5LWI legden politici hun ideeën voor over maatschappelijke thema’s.

Trots op onze geëngageerde leerlingen!

Twee van onze leerlingen, Nicolas Lenz en Oskar Bonte, beiden uit 5LWI, waren geslecteerd om deel te nemen aan ‘Zeg Het Hen Zelf’: dat was een online ontmoeting tussen scholieren en leden van de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement.

De ontmoeting werd georganiseerd door de Vlaamse Scholierenkoepel. Oskar en Nicolas konden met hun ideeën en opmerkingen rechtstreeks terecht bij enkele politici tijdens de sessie. Nu maar hopen dat er iets beweegt!