Startvergadering ouderraad

  • Dinsdag 15 september

Welkom aan geïnteresseerde ouders op de eerste vergadering van de ouderraad.

Graag nodigt de ouderraad geïnteresseerde ouders van onze leerlingen vrijblijvend uit op hun eerste vergadering op dinsdag 15 september om 20.00 uur.

Bij het begin van het schooljaar doet de ouderraad een oproep aan alle ouders om lid te worden. In het bijzonder richten ze zich hiervoor tot de ouders van alle nieuwe leerlingen.

Je kan je interesse in de werking van de ouderraad doorgeven via de Smartschool-enquête die verstuurd werd met de 1ste nieuwsbrief.

Van harte welkom!