Geschiedenis

 • 1531 tot 1929

  College Hagelstein kan bogen op een lange traditie. De naam ‘Hagelsteyn’ duikt voor het eerst op in een document uit 1531. In de 16de en 17de eeuw was Hagelstein een domein dat toebehoorde aan een rijke adellijke familie uit de omgeving van Mechelen. Er stond een kasteeltje, omringd door een hofgracht, dat dienst deed als buitenverblijf van enkele welgestelde families. Op de Ferrariskaart uit 1777 en een andere kaart uit 1854 staat nog een kasteel (“château”) met de naam Hagelstein vermeld. Ten tijde van Franse revolutie werd het een schuilplaats voor priesters die er in het geheim de mis opdroegen. De gebouwen raakten in die tijd in verval. Op het domein stond nog wel een grote boerderij die bewoond was tot 1930.

 • 1929-1950

  In 1929 kochten de paters Passionisten de resterende gebouwen en lieten die slopen. In de plaats kwam er een klein klooster met een internaat waar jongens een religieuze vorming kregen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het klooster uitgebreid en werd er een kerk gebouwd. In de intussen gerestaureerde kloostergebouwen is nu de politiezone Bodukap gevestigd. De Belgische tak van de congregatie van paters Passionisten legde zich in de 20ste eeuw vooral toe op onderwijs en missie, en dan vooral in het voormalige Belgisch Congo.

 • 1950-1969

  Vanaf 1950 breidden de paters Passionisten de schoolgebouwen uit. De school, met als naam Sint-Gabriëlinstituut, leidde niet langer uitsluitend religieuzen op, maar ook andere jongens konden terecht in het internaat en de Grieks-Latijnse humaniora. Er was plaats voor 200 leerlingen. Geleidelijk aan verschenen naast de paters ook lekenleraars. Halfweg de jaren 1960 veranderde de naam van de school in College Hagelstein. Eind jaren 60 werden de eerste externen toegelaten, maar de grote meerderheid van de leerlingen zou nog enkele jaren op het internaat verblijven.

 • 1969 - 2000

  In 1969 kreeg de school er de studierichting Handel bij. Deze was onmiddellijk erg succesvol en telde al snel meer leerlingen dan de Grieks-Latijnse. In 1983 werd in alle scholen van de regio Mechelen het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs) ingevoerd. Dat gaf College Hagelstein de mogelijkheid om zijn studierichtingen geleidelijk uit te breiden met Wetenschappen, Moderne Talen en Economie. In 1981 voerde College Hagelstein als eerste school in de regio Mechelen gemengd onderwijs in.

  Vanaf de jaren 70 daalde het aantal paters dat zich aan het onderwijs kon wijden aanzienlijk. In de loop van de jaren 80 verdwenen dan ook de laatste paters die voor de klas stonden. Een klein aantal van hen zou nog een hele tijd in het aanpalende klooster verblijven.

 • 2000 - ...

  De rangen van de paters Passionisten dunden steeds verder uit, de overblijvende paters werden alsmaar ouder en zij trokken zich dan ook geleidelijk aan terug uit het schoolbestuur. Het nieuwe schoolbestuur moderniseerde de gebouwen en het onderwijs. In 2001 kwam het tot een fusie van de scholen College Hagelstein en Ursulinen Mechelen. Dit nieuwe schoolbestuur zette de weg van de modernisering en professionalisering gestaag voort. Sinds 2017 maakt College Hagelstein deel uit van KITOS vzw, een scholengroep met 4 secundaire en 9 basisscholen.