Bezoek aan de Condroz

  • 28 maart 2023
  • 6de jaar
  • 6dejaar

Onze 6dejaars gingen op excursie voor aardrijkskunde.