Bezoek aan het Damiaanmuseum

  • 17 januari 2020
  • 2de jaar
  • 2 Latijn
  • 2 Taal en Media
  • 2 STEM

Het tweede jaar bezocht het Damiaanmuseum in het kader van de lessen godsdienst.