Luik

  • 13 mei 2022
  • 3de jaar
  • 3 Business Economics
  • 3 Economie - Talen
  • 3 Economie - Wiskunde
  • 3 Latijn - Talen
  • 3 Latijn - Wiskunde
  • 3 Wetenschappen - STEM
  • 3 Wetenschappen - Sport
  • 3 Wetenschappen - Talen

In het kader van de lessen Frans bezochten onze 3ejaars de stad Luik. Een GPS-spel zorgde voor een eerste kennismaking met de stad, en daarna streden onze leerlingen voor hun eer in een klassencompetitie. 3 Moderne Talen kaapte de trofee weg: een berg authentieke Luikse wafels!