Run 4 Eseohe

  • 30 april 2024
  • Alle klassen

Naar jaarlijkse traditie werd op dinsdag 30 april 2024 onze sponsorloop ‘Run 4 Eseohe’ gelopen. Een school- en klasverbindende activiteit om geld inzamelen voor de ziekenhuisschol van Gasthuisberg en het kankeronderzoek onder leiding van prof. dr. Johan Swinnen.

Naar jaarlijkse traditie werd op dinsdag 30 april 2024 onze sponsorloop ‘Run 4 Eseohe’ gelopen. Een school- en klasverbindende activiteit om geld inzamelen voor de ziekenhuisschol van Gasthuisberg en het kankeronderzoek onder leiding van prof. dr. Johan Swinnen.