Week van de poëzie

  • 4 februari 2022
  • Alle jaren
  • alle jaren

De week van de poëzie werd uitgebreid gevierd op College Hagelstein.

Deze week hebben onze taalleerkrachten alle leerlingen creatief aan het werk gezet. Er werd gerijmd, gedicht, voorgedragen en zelfs geschilderd om de week van de poëzie te vieren. De school is nu versierd met de prachtige kunstwerken van onze leerlingen.