Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 4
Informatica(wetenschappen) 5 7
Bedrijfswetenschappen 5 4
Communicatiewetenschappen 1 1
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1
Keuzevak 1 1

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Een richting voor jou?

 • Je bent geboeid door alle aspecten van het bedrijfsleven.
 • Je verdiept je graag in de economische realiteit.
 • Je bent gefascineerd door informaticawetenschappen, waarin je probleemoplossend te werk gaat.
 • Je kan digitaal zelfstandig werken.

Wat mag je verwachten?

 • Een basispakket bedrijfseconomie van 2 uur, dat nog met 3 uur wordt uitgebreid.
 • Je leert echte ondernemers kennen via bedrijfsbezoeken …
 • Je krijgt inzicht in de bedrijfswereld, door o.a. marketing, boekhouding … te bestuderen.
 • Je verruimt je communicatieve vaardigheden.
 • Je krijgt onderzoeksvaardigheden aangeleerd, zodat je zelfstandig en in team kan werken aan economische en ICT-onderzoeken.
 • Je leert programmeren, algoritmes schrijven …
 • Je wordt in het vak academische onderzoeksvaardigheden klaargestoomd om onderzoekstaken in het hoger onderwijs aan te pakken.

De studierichting Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit. Het is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen.

Voor bedrijfswetenschappen gaat het onder meer om organisatievormen en fiscale gevolgen, de financiering van bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van een onderneming en (juridische) aspecten rond e-commerce.

Voor informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

 terug naar studieaanbod