Vakken

Jaar 3de 4de
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 2 2
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Economie 4 4
Informatica CLIL 1
Informaticawetenschappen 1
Keuzevak 2*
*sport, STEM, Duits of mensana

Economische wetenschappen – optie wiskunde

Een richting voor jou?

Economische wetenschappen  met optie wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

 • Je wil je verdiepen in de wereld van de ondernemer.
 • Je bent geboeid door economische thema’s in de actualiteit.
 • Je gaat nauwkeurig en zorgvuldig aan de slag met economische data.
 • Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je graag vast in het zoeken naar oplossingen van vraagstukken en oefeningen.
 • Je hebt aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.
 • Je kan logisch en kritisch redeneren en snel verbanden leggen.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert over het bedrijfsleven en hoe een onderneming werkt.
 • Je verdiept je in de economische groei, export, winst en omzet, arbeidsmarkt en boekhouden.
 • Je brengt de leerstof in de praktijk tijdens bedrijfsbezoeken.
 • Er staat voor jou een stevig pakket van 5 uur wiskunde  en 4 uur economie op het programma.
 • In het 3de jaar kan je kiezen voor informatica in het Engels (optie CLIL).
 • In het 4de jaar volg je het keuzevak Duits, STEM, sport of mensana.

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor Economie-wiskunde, Economie-moderne talen of Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen.

Indien je kiest voor Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen, Moderne talen of Informatica- en communicatiewetenschappen is dit geen logische vervolgkeuze en zal je specifieke leerstofpakketten moeten bijwerken.