Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Fysica 3 3
Natuurwetenschappen 2
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 4 4
Informatica(wetenschappen) 5 7
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1
Wetenschappelijk onderzoek - STEM 2 3
Keuzevak 1 1

Informatica- en communicatiewetenschappen

Een richting voor jou?

  • Je bent gefascineerd door informaticawetenschappen, waarin je probleemoplossend te werk gaat.
  • Je kan digitaal zelfstandig werken.

Wat mag je verwachten?

  • Je krijgt een uitgebreid pakket fysica, meer bepaald elektronica.
  • Je krijgt een uitgebreid pakket informatica-wetenschappen …
  • Je wordt in het vak academische onderzoeksvaardigheden klaargestoomd om onderzoekstaken in het hoger onderwijs aan te pakken.

De studierichting Informatica- en communicatiewetenschappen is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit. Het is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardigheden.

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in digitaal databeheer, softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT.terug naar studieaanbod