Vakken

Jaar 3de 4de
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Project wetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Latijn 5 5
Informatica CLIL 1
Keuzevak 2*
* sport, STEM, mensana of economie

Latijn

Een richting voor jou?

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en wiskunde.

 • Je staat te popelen om de cultuur van het oude Rome en Griekenland verder te verkennen.
 • Je wil verhalen lezen over Romeinen, Grieken, goden, mythes en oorlogen.
 • Je bent benieuwd hoe Latijn doorwerkt in moderne talen en je eigen moedertaal.
 • Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je graag vast in het zoeken naar oplossingen van vraagstukken en oefeningen.
 • Je hebt een sterk taalgevoel.
 • Je hebt een aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.

Wat mag je verwachten?

 • Je beleeft de Romeinse cultuur in de klas en daarbuiten: excursies naar Xanten, Leiden en Trier, Latijnse gedichten ontdekken via rapmuziek, de militaire campagne van Caesar doorgronden via stop motion…
 • Je leest boeiende, authentieke teksten uit de oudheid die je zeker niet onberoerd zullen laten.
 • Je verdiept jezelf in wetenschappelijke, mythologische en natuurhistorische kennis uit de oudheid.
 • Je ontwikkelt een grote studiediscipline.
 • Er staat voor jou een stevig pakket van 5 uur wiskunde op het programma.
 • In het 3de jaar kan je ervoor kiezen om het vak informatica te volgen in het Engels.
 • In het 4de jaar volg je het  keuzevak Duits, STEM, sport, mensana of economie.

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor een richting met Latijn zoals Latijn-moderne talen (als je het keuzevak Duits volgde in het 4de jaar), Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen. Je kan op onze school zelfs kiezen voor Latijn-Wetenschappen-Wiskunde, een combinatie van Latijn én genoeg wetenschappen én genoeg wiskunde als excellente voorbereiding op universitaire studies.

In de 3de graad kan je ook doorstromen naar heel wat studierichtingen zonder Latijn zoals bijvoorbeeld Wetenschappen-Wiskunde. Je keuzevak in het 4de jaar kan hiervoor bepalend zijn.