Vakken

Jaar 3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 1*
Artistieke vorming 1
Latijn 5 5
Mens en samenleving 1
Project wetenschappen 1
Keuzepakket 2
* CLIL-traject mogelijk

Latijn

Een richting voor jou?

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en wiskunde.

 • Je staat te popelen om de cultuur van het oude Rome en Griekenland verder te verkennen.
 • Je wil verhalen lezen over Romeinen, Grieken, goden, mythes en oorlogen.
 • Je bent benieuwd hoe Latijn doorwerkt in moderne talen en je eigen moedertaal.
 • Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je graag vast in het zoeken naar oplossingen van vraagstukken en oefeningen.
 • Je hebt een sterk taalgevoel.
 • Je hebt een aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.

Wat mag je verwachten?

 • Je beleeft de Romeinse cultuur in de klas en daarbuiten: excursies naar Xanten, Leiden en Trier, Latijnse gedichten ontdekken via rapmuziek, de militaire campagne van Caesar doorgronden via stop motion…
 • Je leest boeiende, authentieke teksten uit de oudheid die je zeker niet onberoerd zullen laten.
 • Je verdiept jezelf in wetenschappelijke, mythologische en natuurhistorische kennis uit de oudheid.
 • Je ontwikkelt een grote studiediscipline.
 • Er staat voor jou een stevig pakket van 5 uur wiskunde op het programma.
 • In het 3de jaar kan je ervoor kiezen om het vak informatica te volgen in het Engels.
 • In het 4de jaar kan je kiezen voor een extra pakket Duits, STEM, sport of Mensana.

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor een richting met Latijn zoals Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde, Latijn-wetenschappen. Je kan op onze school zelfs kiezen voor Latijn-wetenschappen-wiskunde, een combinatie van Latijn én genoeg wetenschappen én genoeg wiskunde als excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit.

In de 3de graad kan je ook doorstromen naar een studierichting zonder Latijn zoals bijvoorbeeld Wetenschappen-wiskunde of Moderne talen-wetenschappen (als je het keuzevak Duits volgde in het 4de jaar).

Indien je kiest voor Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, Informatica- en communicatiewetenschappen of Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is dit geen logische vervolgkeuze en zal je specifieke leerstofpakketten moeten bijwerken.