Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Wereldliteratuur 1
Wiskunde 3 3
Informatica(wetenschappen) 1
Duits 2 2
Latijn 4 4
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1
Keuzevak 1 1

Latijn – Moderne talen

Een richting voor jou?

 • Je hebt een ruime interesse in de taal en cultuur van zowel oude als moderne vreemde talen.
 • Je bent geboeid door de taal van de oude Romeinen en de oude klassieke beschavingen.
 • Je hebt aanleg voor Frans, Engels, Nederlands en Duits.
 • Je bent ge├»nteresseerd en gemotiveerd om je taal te verrijken.
 • Je leest graag en durft te spreken in je eigen of een vreemde taal.
 • Je zet je graag in en je gaat geen enkele uitdaging uit de weg.

Wat mag je verwachten?

 • Je leest de meest boeiende teksten van antieke auteurs en wordt zo gevormd op taalkundig, literair en cultuur-historisch vlak.
 • Je bestudeert o.a. epische, filosofische, juridische en wetenschappelijke teksten uit de oudheid, waardoor je de huidige samenleving beter begrijpt en wat tevens je taalinzicht bevordert.
 • Je verruimt je talenkennis en je communicatieve vaardigheden.
 • Je verdiept je in de culturele achtergrond van de moderne talen.
 • Je krijgt onderzoeksvaardigheden aangeleerd zodat je zelfstandig en in team kan werken en zowel Latijnse en taalkundige onderzoeken kan uitvoeren.
 • Je wordt in het vak academische onderzoeksvaardigheden klaargestoomd om onderzoekstaken in het hoger onderwijs aan te pakken.
 • Je kan deelnemen aan wedstrijden en olympiades waarin je jezelf kan meten met anderen.

De studierichting Latijn-Moderne talen is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit.terug naar studieaanbod