Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie (optie CLIL) 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Latijn 4 4
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1

Latijn – Wetenschappen – Wiskunde

Een richting voor jou?

Wie voor deze richting kiest, krijgt het pakket Latijn, het uitgebreide pakket wetenschappen en bovendien ook 6 uur wiskunde.

 • Je hebt een ruime interesse in zowel talen als cultuur, wiskunde en wetenschappen.
 • Je bent geboeid door de taal van de oude Romeinen en de oude klassieke beschavingen.
 • Je hebt aanleg en een ruime theoretische belangstelling voor wetenschappen.
 • Je kan met de nodige accuraatheid experimenten en waarnemingen uitvoeren.
 • Je hebt aanleg voor wiskunde en volgde in de tweede graad een richting met 5 uur wiskunde in het lessenpakket.
 • Je bijt je graag vast in een wiskundig probleem en bent bereid je hier dagelijks voor in te zetten.
 • Je bent bereid een grote studiediscipline aan de dag te leggen.

Wat mag je verwachten?

 • Je leest boeiende teksten van antieke auteurs en wordt zo gevormd op taalkundig, literair en cultuur-historisch vlak.
 • Je bestudeert o.a. epische, filosofische, juridische en wetenschappelijke teksten uit de oudheid, waardoor je de huidige samenleving beter begrijpt en wat tevens je taalinzicht bevordert.
 • Je leert methodisch denken, probleemoplossend werken en kritische vragen stellen.
 • Je verwerkt in de lessen wiskunde abstracte en moeilijke leerinhouden van het allerhoogste niveau.
 • Je bestudeert de aardrijkskundige, biologische, fysische en chemische aspecten van onze wereld.
 • Je leert kritisch onderzoeken, analyseren en evalueren.
 • Je krijgt onderzoeksvaardigheden aangeleerd zodat je zelfstandig en in team kan werken en zowel wetenschappelijke als ‘Latijnse’ onderzoeken kan uitvoeren.
 • Je kan deelnemen aan wedstrijden en olympiades waarin je jezelf kan meten met anderen.

De studierichting Latijn-Wetenschappen-Wiskunde is een excellente voorbereiding op universitaire studies.

 terug naar studieaanbod