Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie (optie CLIL) 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Latijn 4 4
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1
Keuzevak 1 1

Latijn – Wetenschappen

Een richting voor jou?

 • Je hebt een ruime interesse in zowel talen als cultuur en wetenschappen.
 • Je bent geboeid door de taal van de oude Romeinen en de oude klassieke beschavingen.
 • Je hebt aanleg en een ruime theoretische belangstelling voor wetenschappen.
 • Je kan met de nodige accuraatheid experimenten en waarnemingen uitvoeren.
 • Je kan probleemoplossend, nauwkeurig en gemotiveerd werken.
 • Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen als het op studeren aankomt.

Wat mag je verwachten?

 • Je leest de meest boeiende teksten van antieke auteurs en wordt zo gevormd op taalkundig, literair en cultuur-historisch vlak.
 • Je bestudeert o.a. epische, filosofische, juridische en wetenschappelijke teksten uit de oudheid, waardoor je de huidige samenleving beter begrijpt en wat tevens je taalinzicht bevordert.
 • Je bestudeert de aardrijkskundige, biologische, fysische en chemische aspecten van onze wereld.
 • Je leert kritisch onderzoeken, analyseren en evalueren.
 • Wiskunde is een belangrijk ondersteunend vak voor de wetenschapsvakken.
 • Je krijgt onderzoeksvaardigheden aangeleerd zodat je zelfstandig en in team kan werken en zowel wetenschappelijke als ‘Latijnse’ onderzoeken kan uitvoeren.
 • Je wordt in het vak academische onderzoeksvaardigheden klaargestoomd om onderzoekstaken in het hoger onderwijs aan te pakken.
 • Je kan deelnemen aan wedstrijden en olympiades waarin je jezelf kan meten met anderen.

De studierichting Latijn-Wetenschappen is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit.terug naar studieaanbod