Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Fysica 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Informatica(wetenschappen) 1
Latijn 4 4
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1
Keuzevak 1

Latijn – Wiskunde 6 uur

Een richting voor jou?

 

 • Je bent geboeid door de taal  en cultuur van de oude Romeinen en de oude klassieke beschavingen.
 • Je hebt aanleg voor wiskunde en volgde in de tweede graad een richting met 5 uur wiskunde in het lessenpakket.
 • Je bijt je graag vast in een wiskundig probleem en bent bereid je hier dagelijks voor in te zetten.
 • Je kan probleemoplossend, nauwkeurig en gemotiveerd werken.
 • Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen als het op studeren aankomt.

Wat mag je verwachten?

 • Je leest de meest boeiende teksten van antieke auteurs en wordt zo gevormd op taalkundig, literair en cultuur-historisch vlak.
 • Je bestudeert o.a. epische, filosofische, juridische en wetenschappelijke teksten uit de oudheid, waardoor je de huidige samenleving beter begrijpt en wat tevens je taalinzicht bevordert.
 • Je leert methodisch denken, probleemoplossend werken en kritische vragen stellen.
 • Je leert in de lessen wiskunde abstracte en moeilijke leerinhouden van het allerhoogste niveau.
 • Je krijgt onderzoeksvaardigheden aangeleerd zodat je zelfstandig en in team kan werken.
 • Je wordt in het vak academische onderzoeksvaardigheden klaargestoomd om onderzoekstaken in het hoger onderwijs aan te pakken.
 • Je kan deelnemen aan wedstrijden en olympiades waarin je jezelf kan meten met anderen.

De studierichting Latijn-Wiskunde 6 uur is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit.terug naar studieaanbod