Vakken

Jaar 3de 4de
Nederlands en communicatiewetenschappen 6 6
Frans 5 5
Engels 3 3
Duits 1 1
Spaans 1
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Informatica CLIL 1
Keuzevak 2*
* STEM, sport, mensana of economie.

Moderne talen

Een richting voor jou?

Moderne talen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.

  • Je hebt een sterk taalgevoel en drukt je graag vlot uit in je eigen of een vreemde taal.
  • Je wil je talenkennis actief uitbreiden.
  • Je bent geboeid door literatuur en leest graag.
  • Je hebt een grote interesse in andere culturen.
  • Je bent nieuwsgierig naar de impact van taal en communicatie op cultuur en samenleving.

Wat mag je verwachten?

  • Je krijgt een stevig pakket moderne vreemde talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.
  • Het vak Nederlands wordt uitgebreid met communicatiewetenschappen en taaltechnologie.
  • Je volgt een pakket van 4 uur wiskunde.
  • In het 3de jaar kan je kiezen voor informatica in het Engels (optie CLIL).
  • In het 4de jaar volg je het keuzevak STEM, sport, mensana of economie.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor Moderne talen, Moderne talen-Wetenschappen of Economie-moderne talen (als je het keuzevak economie volgde in het 4de jaar).

Als je kiest voor een andere studierichting zal je specifieke leerstofpakketten moeten bijwerken.