Vakken

5de 6de
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Engels 3 3
Frans 5 5
Nederlands (+ taaltechnologie en taalredactie) 5 5
Wereldliteratuur 1
Spaans 2 3
Wiskunde 3 3
Duits 2 2
Esthetica 1
Academische onderzoeksvaardigheden 1 1
Keuzevak 1 1

Moderne talen

Een richting voor jou?

 • Je hebt aanleg voor Frans, Engels, Nederlands en Duits en wil deze talenkennis actief uitbreiden.
 • Je hebt een sterk taalgevoel en durft te spreken, zowel in het Nederlands als in vreemde talen.
 • Je bent geboeid door literatuur en leest graag.
 • Je hebt interesse in de opbouw van een taal in al haar aspecten.
 • Je hebt een grote interesse in andere culturen.

Wat mag je verwachten?

 • Je verruimt je talenkennis en je communicatieve vaardigheden.
 • Je verdiept je in de systematiek van talen.
 • Het vak Nederlands wordt uitgebreid met taaltechnologie en taalredactie.
 • Je ontwikkelt een basiskennis van het Spaans.
 • Je leest literatuur van grote schrijvers uit de hele wereld.
 • Je wordt in het vak academische onderzoeksvaardigheden klaargestoomd om onderzoekstaken in het hoger onderwijs aan te pakken.

De studierichting Moderne Talen is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit. Het is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.

De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

 

 terug naar studieaanbod