Vakken

Jaar 3de 4de
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 2 2
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Topografie 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Godsdienst 2 2
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Informatica CLIL 1
Informaticawetenschappen 1
Keuzevak 1* 2**
* sport of STEM
** Sport, STEM, Duits, mensana of economie

Natuurwetenschappen

Een richting voor jou?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend leren vanuit de wetenschapsvakken.

 • Je bent mateloos gefascineerd door de omgeving waarin je leeft.
 • Je wil de werkelijkheid via vakken als biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde helemaal doorgronden.
 • Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je graag vast in het zoeken naar oplossingen van vraagstukken en oefeningen.
 • Je hebt aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert onderzoeksmateriaal kritisch analyseren en evalueren: je ziet en herkent een probleem en kan snel verbanden leggen.
 • Je leert de wetenschappelijke onderzoeksmethode toepassen.
 • Je voert proefjes en experimenten uit in een wetenschappelijk labo.
 • Er staat voor jou een stevig pakket van 5 uur wiskunde op het programma.
 • In het 3de jaar kan je kiezen voor informatica in het Engels (optie CLIL).
 • In het 3de jaar is er het keuzevak STEM of sport.
 • In het 4de jaar volg je het keuzevak STEM, sport, Duits, mensana of economie.
 • In het 4de jaar volg je het vak informaticawetenschappen.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor Wetenschappen-Wiskunde, Moderne talen-Wetenschappen (als je het keuzevak Duits volgde in het 4de jaar) of Informatica-en communicatiewetenschappen.

Indien je kiest voor een andere studierichting zal je specifieke leerstofpakketten moeten bijwerken.