Vakken

Jaar 3 4
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informaticawetenschappen 1
Informatica* 1*
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 1
Keuzevak 1 2
*CLIL-traject mogelijk

Natuurwetenschappen

Een richting voor jou?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend leren vanuit de wetenschapsvakken.

 • Je bent mateloos gefascineerd door de omgeving waarin je leeft.
 • Je wil de werkelijkheid via vakken als biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde helemaal doorgronden.
 • Je hebt talent voor wiskunde: je bijt je graag vast in het zoeken naar oplossingen van vraagstukken en oefeningen.
 • Je hebt aanleg voor probleemoplossend redeneren en analytisch denken.

Wat mag je verwachten?

 • Je leert onderzoeksmateriaal kritisch analyseren en evalueren: je ziet en herkent een probleem en kan snel verbanden leggen.
 • Je leert de wetenschappelijke onderzoeksmethode toepassen.
 • Je voert proefjes en experimenten uit in een wetenschappelijk labo.
 • Er staat voor jou een stevig pakket van 5 uur wiskunde op het programma.
 • In het 3de jaar kan je ervoor kiezen om het vak informatica te volgen in het Engels.
 • In het 3de jaar kan je kiezen voor een extra pakket STEM of sport.
 • In het 4de jaar kan je kiezen voor een extra pakket STEM, sport, Duits of Mensana.
 • In het 4de jaar volg je het vak informaticawetenschappen.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen (als je het keuzevak Duits volgde in het 4de jaar), Informatica-en communicatiewetenschappen of Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen.

Indien je kiest voor Economie-moderne talen, Economie-wiskunde of Moderne talen is dit geen logische vervolgkeuze en zal je specifieke leerstofpakketten moeten bijwerken.