Vakken

5de 6de
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2* 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 2 2
Wetenschappelijk werk 1
Wiskunde 6 7
* CLIL-traject mogelijk

Wetenschappen – Wiskunde

Een richting voor jou?

 • Je hebt een uitgesproken aanleg en een ruime belangstelling voor zowel wetenschappen als wiskunde.
 • Je volgde in de tweede graad een richting met 5 uur wiskunde in het lessenpakket.
 • Je bijt je graag vast in een wiskundig probleem bent bereid je hier dagelijks voor in te zetten.
 • Je kan met de nodige accuraatheid experimenten en waarnemingen uitvoeren.
 • Je kan probleemoplossend, nauwkeurig en gemotiveerd werken.
 • Je hebt een flinke dosis werkkracht en doorzettingsvermogen.

Wat mag je verwachten?

 • Je bestudeert de aardrijkskundige, biologische, fysische en chemische aspecten van onze wereld.
 • Je leert kritisch onderzoeken, analyseren en evalueren.
 • Je leert niet alleen rekentechnieken en formules, maar je ontwikkelt ook redeneermethoden.
 • Je verwerkt in de lessen wiskunde abstracte en moeilijke leerinhouden van het allerhoogste niveau.
 • Je krijgt onderzoeksvaardigheden aangeleerd zodat je zelfstandig en in team kan werken en zelf wetenschappelijke en wiskundige onderzoeken kan houden.
 • Je leert probleemoplossend werken en kritische vragen stellen.
 • Je kan deelnemen aan wedstrijden en olympiades waarin je jezelf kan meten met anderen.

De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een excellente voorbereiding op hogeschool en universiteit.terug naar studieaanbod